Lọ Hoa (Bình Bông) Thờ Cúng Sứ Trắng Hoa Sen Vàng, Nhiều Kích Thước

270.000 450.000