Đĩa Thờ (Mâm Bồng) Sứ Trắng Viền Vàng Sen Hồng, Nhiều Kích Cỡ

500.000 650.000