Đĩa Thờ (Mâm Bồng) Sứ Trắng Hoa Sen Xanh, Nhiều Kích Cỡ

230.000 300.000