Đĩa Thờ (Mâm Bồng) Sứ Trắng Hoa Sen Vàng, Đường Kính 23cm

300.000