Đĩa Sứ Trắng Hoa Sen Hồng Lá Xanh, Kích Thước 23cm

650.000