Đèn Dầu Sứ Trắng Hoa Sen Hồng Lá Xanh, Cao 18cm

500.000