Chén Nước Thờ Sứ Trắng Viền Vàng, Nhiều Kích Cỡ

420.000 480.000