Chén Nước Thờ Sứ Trắng Hoa Sen Xanh, Nhiều Kích Cỡ

190.000 210.000