Chén Nước Sứ Trắng Hoa Sen Vàng, Nhiều Kích Cỡ

190.000 200.000