Chân Nến – Chân Đèn Cầy Sứ Trắng Hoa Sen Vàng, Cỡ To

150.000