Nhân Duyên - Mọi sự gặp gỡ trên đời đều bởi một chữ Duyên

Tài vận của người có cung Cự Giải như thế nào?

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Cự Giải, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Cự Giải như thế nào?

Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 22/06 đến ngày 22/07 Dương lịch là cung Cự Giải.

Người có cung Cự Giải thì tài vận tốt. Là người dựa vào sự nỗ lực làm việc để kiếm tiền, thông qua việc tích lũy tiền bạc, dùng điều đó để nâng cao tài vận của bản thân.

Người có cung Cự Giải, nếu như gặp được thời cơ tốt, sẽ phát triển rất nhanh, nếu ngược lại sẽ khiến cho tài vận sau này thay đổi.

Tuy nhiên người có cung Cự Giải, không thích hợp làm ăn lớn, cần phải tỉ mỉ mới không tạo nên áp lực trong công việc.

Người có cung Cự Giải nếu cần tiến hành đầu tư, có thể đầu tư kinh doanh nhỏ, thông qua duy trì đầu tư lĩnh vực nhỏ để tích lũy tài vận, thì tài vận tốt.

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most discussed