Nhân Duyên - Mọi sự gặp gỡ trên đời đều bởi một chữ Duyên

Tài vận của người có cung Bảo Bình như thế nào?

Hỏi: Tôi thuộc người có cung Bảo Bình, vậy cho tôi hỏi tài vận của người có cung Bảo Bình như thế nào?

Trả lời: Theo Tử Vi Phương Tây, nếu người nào sinh từ ngày 20/01 đến ngày 18/02 Dương lịch là cung Bảo Bình.

Người có cung Bảo Bình thì tài vận có sự lên xuống thất thường. Có thể thông qua sự nỗ lực làm việc mà thu được lượng tiền rất lớn. Nhưng vì không có ham muốn có nhiều tiền, nên rất có thể từ bỏ sự nỗ lực kiếm tiền.

Người có cung Bảo Bình có tinh thần thích hưởng thụ đầy đủ, vì thế thường trả giá cho tất cả.

Người có cung Bảo Bình nếu như có mục tiêu là cần phải dùng tiền tài để hoàn thành công việc thì sẽ nỗ lực hết sức, đồng thời trong quá trình đó phát triển bản thân, để tài vận chuyển thịnh vượng.

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most discussed